ลักษณะคนแย่ๆ นิสัยของคนจิตใจเข้มแข็ง

ลักษณะคนแย่ๆ      รู้สึกว่าตัวเองนิสัยไม่ดี       นิสัย คน จริง       นิสัย ที่เป็น ข้อเสีย       พฤติกรรมที่ไม่ดี        นิสัยไม่ดี หมายถึง       เป็นคนนิสัยไม่ดี       นิสัย มีอะไรบ้าง       ตัวอย่าง นิสัยดี

 

 

ลักษณะคนแย่ๆ ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมักจะไม่ถูกชักนำให้ไขว้เขวหรือรู้สึกแย่โดยกระแสสังคมและคนรอบข้าง พวกเขามีสติในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเรียบง่ายและความพยายาม มารู้ 5 นิสัยของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งที่มักแสดงออกทางคำพูดและแนวคิดจากความคิดเห็นของนักจิตวิทยาคลินิกชาวญี่ปุ่นกันค่ะ รู้สึกว่าตัวเองนิสัยไม่ดี

 

ลักษณะคนแย่ๆ

 

รู้สึกว่าตัวเองนิสัยไม่ดี

พูดคำว่าขอบคุณอยู่เสมอๆคำขอบคุณเป็นคำพูดพิเศษที่เสริมสร้างความคิดเชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ในยามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจิตใจอ่อนแอ จากงานวิจัยพบว่าการพูดคำขอบคุณหรือรู้สึกขอบคุณเมื่อคนอื่นทำสิ่งดีๆ ให้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือนจะช่วยสร้างความรู้สึกที่เป็นบวกและเสริมสร้างความตั้งใจในการสร้างจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น เป็นคนนิสัยไม่ดี

พูดคำว่าโอเคหรือไม่เป็นไรเมื่อเจอเรื่องแย่ในบางครั้งเราอาจเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำด้วยตนเอง เช่น ในกรณีที่คนรักทิ้งไปหาคนใหม่ทั้งที่คบกันมานาน หรือปัญหาที่เกิดจากคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ทำ บางทีการพูดคำว่า “โอเค” “ช่วยไม่ได้” หรือ“ไม่เป็นไร” หลายๆ ครั้งก็อาจเปลี่ยนจากที่รู้สึกแย่ให้ดีขึ้นได้ นิสัย คน จริง

 

ลักษณะคนแย่ๆ

 

นิสัย คน จริง

ฉันทำดีที่สุดแล้วคนเรามีแนวโน้มที่จะคิดและจำเรื่องแย่ๆ ในชีวิตได้ดีกว่าเรื่องดีเสมอ ส่งผลให้หัวของพวกเขาบรรจุไปด้วยความจำว่าฉันทำไม่ได้ และจะทำให้สุขภาพจิตแย่จากคำนี้ แทนการให้ความรู้สึกว่าทำไม่ได้ครอบงำจิตใจ ให้นึกย้อนถึงสิ่งที่เราเคยทำได้ แล้วชมเชยตนเอง รวมถึงให้คิดเสมอว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือแย่ก็ตามรู้สึกว่าตนเองโชคดี นิสัย ที่เป็น ข้อเสีย

 

ลักษณะคนแย่ๆ

 

นิสัย ที่เป็น ข้อเสีย

นิสัย มีอะไรบ้าง คนที่มีจิตใจเข้มแข็งมักคิดว่าตนเองโชคดีได้ง่ายจากสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น เจอแมวจรจัดน่ารัก เจอคนใจดีช่วยยกของให้ และได้ตื่นมารับประทานอาหารเช้าพร้อมหน้าครอบครัว เป็นต้น การรู้สึกว่าตนเองโชคดีในสิ่งเล็กๆ มักทำให้มีความสุขได้ง่ายในทุกๆ วัน และจะทำให้จิตใจเข้มแข็งตามไปด้วย พฤติกรรมที่ไม่ดี

 

ลักษณะคนแย่ๆ

 

พฤติกรรมที่ไม่ดี

ลองใหม่เมื่อผิดพลาดคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมักมีแรงจูงใจที่จะพูดว่าลองใหม่อีกครั้ง ยกตัวอย่างจากโทมัส เอดิสัน อัจฉริยะนักประดิษฐ์หลอดไฟผู้ไม่ยอมล้มเหลวที่กล่าวว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลว 1,000 ครั้ง แต่เป็นการค้นพบวิธีที่ไม่ได้ผล 1,000 ครั้งต่างหาก ถ้าทำสิ่งใดพลาดแล้วล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่าฉันทำไม่ได้อีกแล้ว คำพูดเหล่านี้จะทำให้ความรู้สึกปฏิเสธตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากว่าทำอะไรผิดพลาดก็ให้มองว่าเป็นโอกาสที่จะค้นพบวิธีการที่ดีกว่าและได้ลองความท้าทายใหม่ นิสัยไม่ดี หมายถึง

 

ลักษณะคนแย่ๆ

 

นิสัยไม่ดี หมายถึง

ตัวอย่าง นิสัยดี หากคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรต่อก็ให้ขอความคิดเห็นจากคนอื่นก็ได้คนที่มีจิตใจเข้มแข็งนั้นจะใช้ชีวิตด้วยความสุขและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ในขณะเดียวเขาก็พร้อมที่จะแนะนำวิธีการที่ช่วยสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งได้ หากรู้สึกว่าตนเองจิตใจไม่เข้มแข็ง หวั่นไหว จิตตกและล้มเลิกความตั้งใจได้ง่าย ก็ลองพูดคุยปรึกษากับเพื่อนหรือญาติที่มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติการมองโลกในแง่บวกดูค่ะ ลักษณะคนแย่ๆ

 

ขอบคุณเครดิต      th.anngle.org

 

แนะนำ