ถ้าอยากรวย 6 ข้ออ้าง หากต้องการหลุดพ้น ต้องเปลี่ยนวิธีคิดทัศนคติเสียใหม่

วิธีคิดทัศนคติเสียใหม่    ทัศนคติเชิงบวก   ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน   ทัศนคติดีๆ   ทัศนคติเชิงบวกในการ ทํา งาน ppt  ทัศนคติเชิงบวก  เชิงลบ  ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต   ทัศนคติเชิงบวก ตัวอย่าง  ทัศนคติต่อผู้อื่น

 

วิธีคิดทัศนคติเสียใหม่ เกิดมาจนไม่ผิด แต่ถ้าต า ยอย่างจน นั้นแหละผิดๆ เคยได้ยินคำกล่าวนี้มั้นครับ  ผมเห็นด้วยกับประโยคนี้สุด ๆ เพราะผมเกิดมาในสภาพที่ย ากจะเชื่อว่าชีวิตแบบนี้มีจริงแต่วันนี้ผมกลายเป็น ทัศนคติเชิงบวกคนที่ประสบความสำเร็จมีรายได้ ผมเปลี่ยนชีวิตของตัวเองแบบสุดขั้วอดีตผม “ย ากจน” ปัจจุบัน “จนย าก”ผมจึงเห็นด้วยกับประโยคข้า งต้นเป็นที่สุด แจ๊คหม่ า ผู้ที่เคยจนมาก่อ นตอนนี้เป็นมหาเศร ษฐีระดับโล กไปแล้ว ได้พูดถึงคนจนไว้ได้ อย่ างน่าสนใจ

คำพูดของเข าไม่ได้มีความหมาย ไปในเชิงดูหมิ่ น เหยี ย บ ห ย าม คนจน ทัศนคติดีๆ แต่เป็นการกระตุ้ น ให้คนจนได้คิด และรู้สึกตัว เพื่อที่จะได้ฮึ กเ หิ ม และจัดการชีวิตของตัวเอง ให้ห่ างห ายจากความจนไป ตลอดกาล คำพูดของเขาสรุปได้ดังนี้ คนจนเป็นคนที่เอ าใจย ากที่สุด ต่อให้ทำอีก 10 ปี ก็จะยังจนเหมือนเดิม ถ้าเราให้อะไรแก่คนจนแบบฟรี ๆ เขาจะคิดว่านี่ คือกับดักเราคง ห ล อ ก ล่อ จะเอาอะไร จากเขาสักอย่ าง

ทัศนคติเชิงบวก

1. ถ้าเราบอกให้เขา ลงทุนน้อยๆ คนจนก็จะบอกว่า ทำเล็ก ๆ ก็จะได้กำไรนิด ๆ หน่อย ๆ สู้ไม่ทำเลย จะดีกว่าทำไป ก็เสี ยเวลาเปล่า ๆ

2. ถ้าเราบอกให้เขาลงทุน เยอะๆสิ คนจนก็จะบอกว่า จะไปเอาเงินม ากม าย ที่ไหนมาลงทุน พวกเขาไม่มีเงินหรอก ไม่มีเงินทำอะไร ก็ไม่ได้

3. ถ้าเราบอกให้เขา ลองทำธุรกิจใหม่ๆ หรือ เริ่มทำในแบบที่ไม่ซ้ำใครคนจนก็จะบอกว่า ไม่มีประสบการณ์ ทำไปก็ไป ไม่ร อ ด หรอก

4. ถ้าบอกให้เขา ทำธุรกิจดั้งเดิม ที่พ่อแม่ปู่ย่า ทำมาแล้วก็ทำต่อไปสิ เขาก็บอกว่ามันยากนะ มีปัญหาจุกจิก วุ่นวายเต็มไปหมด และก็เหนื่อยมากด้วย

5. ถ้าบอกให้เขาทำ ธุรกิจสมัยใหม่ พวกเขาก็จะบอกว่า มันคือธุรกิจ ข า ย ตรงเขาไม่อย าก ล ดตัวลงไป เดินหาลูกลูกค้ าแล้ว คอยง้อให้คนอื่น มาซื้อของหรอก

6. ถ้าบอกให้เขาเปิดร้ าน ข า ย ของ เขาก็จะบอกว่าต้องนั่งเฝ้าหน้าร้ าน ทั้งวันจะไปไหนก็ไม่อิสระอย ากมีวันหยุด เสาร์อาทิตย์ หรือ หยุดย าวนาน ๆ ก็ไม่ได้

 

แจ๊คหม่า บอกว่าคนพวกนี้ มีอะไรก็ชอบถาม g o o g l e ชอบคุย และคบค้า ทัศนคติเชิงบวก เชิงลบ  กับพวกคนที่ล้มเหลวเหมือนตัวเองและชอบคิดมากๆแต่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่ าง ทั้งชีวิต มีแต่คำว่า รอก่อน ดูก่อนยังไม่พร้อมตอนนี้ ขอคิดดูก่อน สิ่งที่กล่าวมาคือ วิธีคิดและทัศนคติ การมองโ ล ก ของพวกคนจน

ที่มักจะอ้ างว่า ไม่มีเงิน ไม่มีความชำนาญ เหนื่อย ย าก ไม่มีประส บการณ์ ดูก่อน ยังไม่พร้อม ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะจริงดังที่แจ๊คหม่าว่าไ ว้คนพวกนี้ อีก 10 ช าติก็ไม่ร วย หากต้องการหลุ ดพ้นจากความจ น ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นมา เช่น ว่าบอกให้เปิดร้าน ข า ย ของ ก็คิดว่าได้สิ ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต

 

ทัศนคติดีๆ

ทัศนคติดีๆ

เป็นอิสระได้อยู่กับบ้ าน ไม่ต้องกลัวรถติด จะคิดหาวิธีบริก ารลูกค้ า ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจะทำให้ร้ านตัวเอง ก้ าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป หากมีคนมาแนะนำว่า ให้ทำธุรกิจดั้งเดิมก็คิดไป ว่าก็ดีนะไม่ต้องเริ่มต้นอะไร ใหม่สิ่งที่ ปู่ ย่า พ่อแม่ได้วางร ากฐ านเอาไว้ เราก็เอามาต่อยอด หรือปรับปรุงให้เข้า ทัศนคติเชิงบวกในการ ทํา งาน ppt กับยุคสมั ยมัน เป็นงานที่ท้ าท ายมาก ๆ เลย

หากมีคนมาแนะนำ ให้ทำอะไรเล็ก ๆ ก็ให้คิดว่า ก็ดีเหมือนกัน การทำอะไร ที่เริ่มจากเล็ก ถ้าพลาดขึ้นมา ก็จะเสี ย ห าย ไม่มากเป็นต้น และที่สำคัญ คือ อย่ ามีคำว่าแต่ หรือ ดูก่อนหรือรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนหากมีความคิดจะทำอะไร ให้ลงมือทำไปเลย ทำได้หรือไม่ได้นั่น อีกเรื่อง เพราะเมื่อได้ ลงมือทำไปแล้ว สิ่งต่างๆจะตามมาแม้จะมีปัญหา และอุปสร ร ค ก็ค่อย ๆ เรียนรู้และฝึกฝนกันไป ทัศนคติเชิงบวก ตัวอย่าง เพราะไม่มีใครที่เริ่มต้น อะไรแล้ว จะสำเร็จได้ทันที

 

ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

 

ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

ไม่มีใครที่ค้า ข า ย อะไร ทัศนคติต่อผู้อื่นแล้วจะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว ต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหน ก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไว้ด้วย ไม่ใช่หวังจะร วยเร็ว ๆ และสำเร็จไว ๆ หากเราสามารถเปลี่ยนความคิดและมีทัศนคติใหม่เรา ก็จะหลุ ดพ้ น จากความจนไปได้ ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า หรือ อีก 10 ช าติ เราจะรวยได้ในช าตินี้ นี่แหละคือ วิธีคิดทัศนคติเสียใหม่

เครดิตร  khamsuks.com

ข่าวแนะนำ